Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα
Το argies.gr δεν συλλέγει, διατηρρεί ή μεταδίδει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του.

Μη προσωπικά δεδομένα
Το argies.gr διατηρεί περιορισμένα δεδομένα που ο χρήστης οικιοθελώς εισάγει στο σύστημα (εβδομαδιαίο πλάνο, αργίες, κλπ). Τα δεδομένα αυτά δεν μοιράζονται σε τρίτους ούτε γίνεται καμία εκμετάλλευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Διευθύνσεις e-mail
Το argies.gr προαιρετικά αποθηκεύει διεύθυνση e-mail μόνο εφόσον ο χρήστης το επιλέξει. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποστολή μηνυμάτων διαχείρησης λογαριασμού (π.χ. επαναφορά κωδικού πρόσβασης) και μόνον και εφόσον το ζητήσει ο χρήστης. Το argies.gr δεν αποστέλει ποτέ ενημερωτικά δελτία (newsletter) ή άλλου είδους ειδοποιήσεις που δεν έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης. Το argies.gr δεν μοιράζεται με τρίτους της διευθύνσεις e-mail των χρηστών του.

Σύνδεση με το Facebook
Το argies.gr υποστήριζει τη σύνδεση των χρηστών του μέσω του Facebook. Το argies.gr δεν λαμβάνει κανένα άλλο δεδομένο του χρήστη από το Facebook πέρα από την διεύθυνση e-mail η οποία είνα απαραίτητη για την αποστολή μηνυμάτων διαχείρησης λογαριασμού (π.χ. επαναφορά κωδικού πρόσβασης).

Εμφάνιση διαφημίσεων και μέτρηση επισκεψιμότητας
Το argies.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία προβολής διαφημίσεων Google Adsense και την υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας Google Analytics. Συνεπώς ενδέχεται να γίνεται συλλογή και χρήση δεδομένων από τις εν λόγω υπηρεσίες της Google LLC.

Για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνηση παρακαλώ χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας.